Karın duvarı fıtıkları içinde her fıtık tipinin ameliyatı farklı olmakla birlikte onarımın temel ilkeleri birbirine benzerlik gösterir. Öncelikle fıtık kitlesi/kesesi bulunarak çıkmış olduğu açıklıktan içeriye, karın boşluğuna geri gönderilir. Daha sonra söz konusu açıklığın güvenilir bir şekilde kapatılması, karın duvarındaki zayıf bölgenin güçlendirilmesi sağlanır.

Fıtık kesesinin ve içeriğinin karın boşluğu dışına çıktığı açıklık ve karın duvarındaki zayıflık temelde iki şekilde onarılır. Bunlardan biri hastanın kendi dokularının birbirine dikilmesi ile yapılan doku-dikiş onarımlarıdır. Diğer ve daha yeni onarım şekli ise yama ile güçlendirmedir.

Fıtık cerrahisinin ilk örnekleri doku-dikiş onarımlarıydı. Günümüzde giderek daha seyrek yapılan bu ameliyatlar, belli fıtık tiplerinde vakanın özelliğine göre tercih edilebilmektedir.

Yama ile yapılan onarımlar son yıllarda giderek daha sık yapılmaya başlanmıştır. Yama, açık veya kapalı (laparoskopik/endoskopik) yöntemlerle yerleştirilebilir. Her iki yöntem tüm fıtık tiplerinin onarımlarında kullanılabilir.