Fıtıklar karın duvarının doğal açıklıklarından ya da daha sonra zayıflamış bölgelerinden gelişir (kasık, göbek, vd.). Karın duvarına herhangi bir müdahale olmadan kendiliğinden ortaya çıkan fıtıklar dışında bir travmaya bağlı olarak da fıtık gelişebilir (traumatic hernia).

Daha önce geçirilmiş ameliyatların yerleri de fıtık gelişimi için önemli bölgelerdir. Buradan olan fıtıklaşmalara kesi fıtıkları, insizyonel herni (incisional hernia) veya postoperatif fıtık adı verilir.

Kasık dışında karın ön duvarında görülen fıtıklara genel olarak ventral herni adı verilir. Bunlara göbek fıtıkları ve epigastrik herniler dahildir. Bu iki fıtık tipi primer ventral herni (primary ventral hernia) grubuna girer. Kesi fıtıkları da ventral hernilerdir ancak daha önceki bir girişime bağlı olarak ortaya çıktıkları için sekonder ventral herni kabul edilirler.


Aşağıdaki farklı resimde karın duvarındaki fıtık bölgeleri ve fıtık tipleri gösterilmektedir.


Karın duvarı fıtıklarının farklı tipleri aynı kişide eşzamanlı ya da belli zaman aralarla ortaya çıkabilir.

Umbilical ve epigastric herni birlikteliğinin şematik görünümü


Göbek fıtığı ile dev bir kasık fıtığı aynı hastada