Kasık fıtıklarından farklı olarak kesi fıtıklarında ameliyat sonrası için standart bir öneri formu hazırlamak pek mümkün değildir. Zira kesi fıtıkları başta kesinin yeri ve fıtığın büyüklüğü olmak üzere önemli farklılıklar gösterebilir. Bunun dışında yapılan onarımın tipi de ameliyat sonrası için özellik oluşturabilir. Küçük kesi fıtıklarında, göbek fıtıkları gibi ameliyat lokal anestezi ile yapılıp hasta aynı gün evine gönderilebilir. Bu olguların ameliyat sonrası dönemi genelde sakin seyreder.

Büyük kesi fıtıklarında ise en az bir gün hastanede yatış planlanır. Hastanın diabet, kronik akciğer hastalığı, kalp rahatsızlığı, kan sulandırıcı ilaç kullanımı gibi sistemik özelliklere sahip olması durumunda yatış daha uzayabilir.

Açık kesi fıtıklarının birçoğunda ameliyat yerine sızacak kan ve doku sıvılarını dışarı almak için kapalı drenaj sistemleri kullanılır, yani bir veya bazen iki dren konur. Bu drenler genelde günlük gelen sıvı miktarı 30 mililitrenin altına düşünce çekilir. Bu süre, olgunun özelliğine göre değişir. Laparoskopik kesi fıtığı ameliyatlarında deri altı diseksiyonu fazla olmadığı için dren çok nadir kullanılır. Hastaneden çıkış da daha erken olur.

Çok büyük kesi fıtıklarında karın içi organlarının büyük bölümünün karın dışına çıkmış olması halinde ameliyat zor olacağı gibi ameliyat sonrası da daha büyük önem taşır. Tüm organlar karın içine geri gönderilip fıtık açıklığı kapatıldığında karın içi basıncı (intra-abdominal pressure) yükselecektir. Bu durum göğüs boşluğuna da sirayet edecektir. Bu yüksek basınç hem kalbe kan dönüşünü azaltır hem de akciğer/solunum kapasitesinde ciddi sıkıntılar yaratabilir. Bu nedenle çok büyük kesi fıtıkları onarıldıktan sonra hastanın bir ya da iki gün süre ile yoğun bakım ünitesinde takip edilmesi gerekebilir.

Ek olarak tromboemboli yani pıhtı atması riski de yükselebilir. Bu nedenle ameliyatta ve sonrasında özel basınçlı uzun çorap kullanımı gerekir, kan pıhtılaşmasını önleyici heparin türevi iğneler kullanılır. Bu iğneleri hasta taburcu olduktan sonra üç haftaya tamamlamak gerekebilir.

KONU İLE İLGİLİ YAYINLARIMIZ

 Association of Ventral Incisional Hernias with Comorbid Diseases Chirurgia 2013

 Predictors for duration of hospital stay after abdominal wall hernia repairs. Chirurgia 2012