Bu fıtık kasık bölgesinde, sağ veya sol tarafta, bazen de iki tarafta birlikte ortaya çıkan şişlikler şeklindedir. Kendi içinde iki farklı tipi vardır.

  1.  İndirekt inguinal herni:  Karın zarından (periton) oluşan fıtık kesesi ve kese içindeki organlar, kasıktaki iç halkadan torbalara doğru uzantı yapar. Kasık fıtıkları içinde en çok görülenidir. Tüm inguinal hernilerin 2/3’si indirekt hernidir. Sağ tarafta daha sık rastlanır.

Doğumsal veya edinsel olabilir. Doğumsal inguinal herniler anne karnındaki normal gelişimin son haftalarında kapanması gereken karın-testis yolunun açık kalmasına bağlı ortaya çıkar. Karın içi doku ve organların geçtiği halka dar olduğu için boğulma riski önem taşır.

Anatomi

İndirekt Herni Oluşumu

İndirekt Herni Oluşumu

 

Derin inguinal ringden (iç halka) çıkan fıtık dış halkayı aşarak aşağıya doğru uzanabilir. Bu yolla torbalara kadar inmesi halinde “Skrotal Herni” adını alır. Skrotal herniler bazen dev büyüklüğe ulaşabilirler. Bu durumda cerrahi tedavi zorlaştığı gibi ameliyat sonrası komplikasyon şansı da artar, ameliyat sırasındaki küçük damar yaralanmaları ve pıhtılaşmalar nedeniyle testislerin beslenmesi risk altına girebilir.

 Skrotal herni

Dev skrotal herni

Anatomik olarak kasıktaki tüm fıtıkların tek bir alandan çıktıkları kabul edilir. Fruchaud’nun miyopektineal açıklığı denen bu alandan direkt ve indirekt inguinal herniler ve ayrıca femoral herniler oluşurlar.

Anatomi

Fruchaud’nun miyopektineal açıklığı

Anatomi

Fruchaud’nun miyopektineal açıklığı


  1. Direkt inguinal herni: Bu fıtık tipinde, fıtıklaşma iç halka ile karın orta hattı arasındaki, Hesselbach üçgeni denilen zayıf bölgedendir. Doğumda mevcut değildir; sıklığı yaşla artar. Bir tür malzeme yaşlanması, metal yorgunluğu gibi düşünülebilir. Kasık iç duvarını oluşturan dokunun direngenlik, elastikiyet gibi özelliklerini kaybetmesi ile oluşur.

Anatomi

Hesselbach Üçgeni

Direkt inguinal herniler iç halkadan değil onun karın orta hattına yakın tarafındaki Hesselbach üçgeni adı verilen bölgeden çıkarlar.

Direkt fıtıkların boğulma riski indirekt kasık fıtığına göre çok daha düşüktür, ancak bu tip fıtıklar da boğulabilmektedir.

Hakan Kulacoglu, Bahadır Kulah, Selim Hatipoglu, Faruk Coskun. Incarcerated direct inguinal hernia. Hernia 2000;4:145-147.

Küçük ama boğulma gelişmiş bir direkt inguinal herni. Bu vakada fıtık kesesi içinde barsak değil omentum mevcut.