Göbek fıtıkları tüm karın duvarı fıtıklarının %10 kadarını teşkil eder. Ameliyat sıklığı son yıllarda artan bir fıtık tipi olarak dikkat çekmektedir. ABD’de yılda 200.000’e yakın göbek fıtığı ameliyatı yapılmaktadır. Anestezi seçimi açısından kasık fıtığı için söz konusu olan özellikler burada da geçerlidir.

Göbek fıtıklarının onarımı da doku-dikiş tekniğiyle veya yama kullanarak yapılabilir. Dikiş onarımı için klasik teknik William Mayo tarafından tanımlanan Mayo onarımıdır. Burada fıtık kesesi ayrılıp içindekiler karna geri gönderildikten sonra fasiya vest-over-pants (pantolon üstüne yelek) diye tarif edilen iki kat kapama yapılır. Diğer dikiş seçeneği ise fasiya kenarlarının primer yani basit şekilde karşılıklı tek kat dikilmesidir. Bu onarımlar 2-3 santimetreden daha büyük fıtıklar için uygun olmadıkları gibi küçük fıtıklarda da tekrarlama oranının yüksek olduğu görülmüştür. Ancak gerek ülkemizde gerekse dünyada hâlâ birçok cerrah küçük göbek fıtıklarında dikiş onarımını tercih etmektedir.

Yama onarımları açık veya laparoskopik şekilde yapılabilir. Yama kullanılan ameliyatların çok daha güvenilir olduğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Açık onarımlarda yama fasiyanın yani karın duvarının üzerine, karın kası ile karı zarı arasına veya doğrudan karın içine konabilir. Karın içi tercih edilirse yama seçimi dual mesh olmalıdır. Laparoskopik onarımda da durum benzerdir.

Açık ve laparoskopik yama onarımları arasında etkinlik olarak belirgin bir farklılık ortaya konamamıştır. Açık teknikle yamanın kasın arkasına peritonun önüne konması ile laparoskopik yama uygulaması etkinlik açısından birbirine çok benzer tekniklerdir.

Yama ile açık onarımın bir türü de özel dual yama uygulamasıdır. Burada bir yüzü barsakların yapışmasını önleyici maddeyle kaplı, özel şekil verilmiş bir yama açık yaklaşımla karın içine yerleştirilmektedir. Diğer açık onarımlar gibi lokal anestezi ile de yapılabilen bu ameliyatın dezavantajı, laparosopik onarımlarda gibi özel yamanın pahalı olmasıdır.

 

 

 

Laparoskopik göbek fıtığı ameliyatı

Laparoskopik göbek fıtığı ameliyatında yamanın sabitlenmesi

Göbek fıtıklarında nadiren kasık fıtıklarında kullanılan tıkaç (plug) türü yamalar da kullanılabilir. Bu durumda sadece bir tıkaç ile delik kapatılacağı gibi tıkaç ve üzerine yama da konabilir. Ayrıca, birbiriyle bağlantılı ya da bağlantısız iki kat yama, biri preperitoneal bölgeye diğeri ise fasiya üzerine yerleştirilebilir.

Aşağıdaki resimlerde çeşitli yama ve yama sistemleri ile onarımda yamanın yerleştirildiği lokalizasyonlar tanımlanmıştır.

Göbek fıtıklarının tedavisinde ameliyat seçenekleri

A.Yama ile onarım

 1. Açık teknikler
  1. Onlay yama
  2. Sublay/Preperitoneal yama
  3. Mesh plug
  4. İki kat yamalı cihazlar (bilayer prosthetic devices)
 2. Laparoskopik teknikler
  1. Inlay yama
  2. Açıklık dikilerek yama uygulaması

B. Doku-dikiş onarımları

 1. Primer sutür
 2. Mayo onarımı