Bazı büyük kesi fıtıkları ya da göbek fıtıkları karın duvarında, erkek hastalardaki bazı büyük inguinal-skrotal herniler de skrotumda (torbalarda) çok ciddi derecede deformasyona yol açarak istenmeyen görüntüler oluşturabilirler. Bu gibi olgularda sadece fıtığı onararak görünümü düzeltmek mümkün değildir. Hastanın estetik kaygısının olması ve talep etmesi durumunda, fıtık onarımı sırasında, görünümü bozulmuş ve sarkmış bu dokular için estetik-rekonstrüktif işlemler de uygulanabilir.

Fıtık onarımı ile birlikte estetik ameliyat da yapıldığında en iyi sonucu alabilmek için olgu seçiminde çok dikkatli olunmalıdır. En doğrusu genel cerrah-plastik cerrah işbirliğidir.

Öncelikle şunu bilmek gerekir ki, fıtık ameliyatı ile birlikte yapılacak karın estetiği bir zayıflama ameliyatı değildir. Olay, fıtığa bağlı karında gelişmiş görüntü bozukluğunun giderilmesidir. Tüm vücut bölgelerinde fazlalığı olan aşırı kilolu hastalarda sadece karın cilt ve ciltaltı yağ dokuları çıkarılarak estetik bir sonuca ulaşılması gerçekçi bir beklenti değildir. Ayrıca, kilo fazlası olan bireylerin karın bölgesinde bulunan fazla yağlarla hemen hemen orantılı başka yağ fazlalıkları, barsakları bir arada tutan ve damarlarını barındıran mezenter adı verilen yağlı dokuda ve omentum denilen karın için organları örten yağlı tabakada depolanmıştır. Göbek ya da karın olarak şikayet edilen görüntüyü sadece derialtı yağ dokusu değil, karın içindeki bu yağlı dokular da oluşturmaktadır.

  Omentum

Bazı hastalarda fıtıkla birlikte karın duvarı da fıtık kitlesinin ve yerçekiminin etkisiyle aşağı doğru sarkmışsa hasta bu kombine ameliyattan fayda görecektir. En iyi estetik sonuçlar vücut ağırlığı normal veya normale yakın olan, ancak büyük fıtığı nedeniyle karın görüntüsünün bozulmuş olduğu hastalarda alınmaktadır.

Ayrıca, karın estetiğinin fıtık ameliyatından sonra gelişebilecek bazı komplikasyonların olasılığını belli ölçüde arttırabileceği ve kendine özgü başka komplikasyon riskleri de etkileyeceği hastaya açıkça anlatılmalıdır. Büyük karın fıtıklarının onarımı ile birlikte abdoninoplasti ya da pannikülektomi yapılan hastalarda ameliyat sonrası 1-2 gün yoğun bakım ihtiyacı gerekebilmekte ve 3 hafta süre ile pıhtı atmasını engelleyici küçük iğneler ile koruma yapılmaktadır.

Karın duvarındaki ciddi deformasyon ve oluşan sarkık karnın yerçekimine bağlı kitle etkisi aslında ameliyatta yapılan fıtık onarımı için de olumsuz bir faktördür. Yapılan onarımın ve yerleştirilen yamanın istenmeyen bir yönde çekme kuvvetine maruz kalmasına sebep olabilmektedir. Bu nedenle söz konusu karın duvarı fazlalığının çıkarılması (pannikülektomi) belli olgularda cerrah tarafından da arzu edilen bir durumdur. En doğru kararı verebilmek için doktor-hasta paylaşımını objektif ve açık şekilde yürütmek gerekir.

Karın fıtığı ameliyatı sırasında karın estetiği (abdominoplasti) de uygulanan bazı olguların ameliyat öncesi ve sonrası görüntüleri aşağıdaki fotoğraflarda sunulmuştur.

 

 

Aşağıdaki görsel sunumda bu konu ayrıntılı olarak anlatılmaktadır.

 

Dev skrotal hernilerde (fıtık kitlesinin hasta ayakta dururken kalça-diz mesafesinin yani uyluk uzunluğunun yarısını taştığı fıtıklarda) de estetik ameliyatla skrotum (torbalar) küçültülebilir. Bu gibi olgularda zaten hastanın torbaları penis artık görülemeyecek şekilde büyümüş ve sarkmıştır. Hastanın cinsel hayatını olumsuz etkilemeni ötesinde idrar çıkarabilmek için sondaya da ihtiyaç duyulması gündeme gelmiştir. Esnekliğini yitirmiş bu dokuların fıtık onarımı sonrasında eski doğal haline yakın bir hale dönmesi mümkün değildir. Ayrıca fıtık kitlesi karıniçine gönderildiğinde onun bıraktığı boşluğa kan ve doku sıvılarını sızması ve buna bağlı komplikasyonların gelişmesi riski de mevcuttur. Bu tip olgularda skrotumun küçültülmesi hasta açısından iki farklı yarar sağlayabilir. Özellikle cinsel fonksiyonlar açısından kaygısı olan hastalarca de tercih edilen bir yaklaşım olmaktadır. Aşağıdaki resimlerde böyle bir olgunun ameliyat öncesi, ameliyat ve sonrası fotoğrafları sunulmuştur.